if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Topigs 20

Topigs 20

Topigs 20 е маторица базирана на Топигс Норсвин Јоркшир и Ландрас линии.

Топигс 20 се одликува со:

  • висока плодност,
  • голем број на живородени прасиња,
  • одлична мајчинска способнoст,
  • мирен темперамент и цврст формат,
  • производство на гоеници со висок прираст, добра конверзија на храна и оптимален % на месо.