if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Tempo

Tempo

Темпо (тип на Јоркшир) е нерез чие потомство се одликува со значајна виталност. Темпо гоениците растат брзо,  тие се силни и робусни од раѓање до испорака на пазар.

Tempo гоениците:

  • се многу отпорни и робусни со низок морталитет,
  • имаат висок дневен прираст и униформност,
  • добро се вклопуваат во различни системи на исхрана дури и кога храната не е висок квалитет,
  • отпорни на тешки услови на чување преку одржување на висок апетит и
  • имаат одличен квалитет на месото, особено кременадлите.