if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Talent

Talent

Потомците на Талент нерезот (тип на Дурок) доминираат во периодот на гоење, преку комбинирање на висока ефикасност во исхраната и висок квалитет на трупот и месото.

Talent гоениците:

  • имаат супериорен дневен прираст и конверзија на храна,
  • се погодни за сите системи на исхрана: течна и сува или слободна и рестриктивна,
  • се униформни и витални,
  • имаат  висок % на месо и одлични шунки и
  • имаат висок квалитет на труп и месо.