if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Norsvin Duroc

Norsvin Duroc

Norsvin Duroc е силна, продуктивна и немасна терминална татковска линија. Norsvin Duroc дава прасиња кои се витални и имаат висок дневен прираст.

  • Витални прасиња со висок процент на месо
  • Добра конверзија на храна
  • Висок квалитет на месото
  • Одгледување со СТ технологија