if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Чисти линии

Чисти линии

Topigs Norsvin има широк спектар на основни линии. Секоја основна линија има свои специфики. Со комбинирање на тие линии може да одгледаме типови на свињи за сите состојби. Тоа значи да произведеме оптимални прасиња и гоеници за секоја клима, менаџмент или пазар.