if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

НАШИ ПРОИЗВОДИ

Мајчински линии

Topigs 20

Topigs 20 е маторица базирана на Топигс Норсвин Јоркшир и Ландрас линии.

Топигс 20 се одликува со:

 • висока плодност,
 • голем број на живородени прасиња,
 • одлична мајчинска способнoст,
 • мирен темперамент и цврст формат,
 • производство на гоеници со висок прираст, добра конверзија на храна и оптимален % на месо.

Topigs 40

Topigs 40 е маторица базирана на Топигс Норсвин Јоркшир линии.

Топигс 40 се одликува со:

 • Робусност и одличен апетит,
 • Добри перформанси дури и во тешки услови на чување,
 • Јасни знаци на еструс,
 • Мала потреба од работна рака,
 • Добар формат, силни нозе и долговечност,
 • Економично производство на гоеници со висок квалитет на месото