if ( function_exists('cn_cookies_accepted') && cn_cookies_accepted() ) { }
CLOSE

ПОВЕЌЕ ЗА НАС

БИДЕТЕ ИНФОРМИРАНИ

Повеќе вести

ПОВЕЌЕ ЗА НАС

НАЈИНОВАТИВНА СВЕТСКА КОМПАНИЈА ЗА ГЕНЕТИКА ВО ОБЛАСТА НА СВИЊАРСТВОТО

Topigs Norvin е позната по својот иновативен пристап за спроведување на нови технологии и континуиран фокус на економично производство на свињи. Темел на компанијата е истражување, иновации и ширење на генетскиот напредок. Континуираното подобрување на производите им овозможува на клиентите да се здобијат со значајни додатни вредности во своето производство.

Селекцискиот програм на Topigs Norsvin е единствен. Комбинација на високопропусни фенотипизации, компјутерска томографија на голем број нерези, глобално одгледување на нуклеусот, собирање на голем број производни податоци и геномската селекција која ќе го забрза генетскиот развој и ќе доведе до иновативни производи и решенија кои се од корист за цел ланец на производство на производи од свинско месо.

Topigs Norsvin е повеќе од најдобра компанија за генетика во свињарството која ги задоволува потребите за производство и маркетинг на свинско месо. Ние исто така имаме најдобро знаење и поддршка. Нашите експерти даваат совети и помош на производителите за да го искористат најдоброто од нашата генетика.

ШТО НУДИМЕ

НАШИ ПРОИЗВОДИ

 
 • InGene

  Со InGene системот можете да произведете Topigs Norsvin маторици на својата фарма

  Повеќе инфо
 • Чисти линии

  Topigs Norsvin има широк спектар на основни линии. Секоја основна линија има

  Повеќе инфо
 • Norsvin Duroc

  Norsvin Duroc е силна, продуктивна и немасна терминална татковска линија. Norsvin Duroc

  Повеќе инфо
 • Top Pi

  Top Pi (тип на Пиетрен) е нерез чие потомство се одликува со

  Повеќе инфо
 • Tempo

  Темпо (тип на Јоркшир) е нерез чие потомство се одликува со значајна

  Повеќе инфо
 • Talent

  Потомците на Талент нерезот (тип на Дурок) доминираат во периодот на гоење,

  Повеќе инфо
 • Topigs 20

  Topigs 20 е маторица базирана на Топигс Норсвин Јоркшир и Ландрас линии.

  Повеќе инфо
 • Topigs 40

  Topigs 40 е маторица базирана на Топигс Норсвин Јоркшир линии. Топигс 40

  Повеќе инфо